Προϊόντα Θερμικής Παρακολούθησης/Καταγραφής

Συστήματα Βαθμονόμησης/Αξιοποίησης Δεδομένων

 

Οι ανάγκες θερμογραφίας σε προϊόντα, δεν αφορούν μόνο τον αξιόπιστο εξοπλισμό. Προκειμένου τα δεδομένα να είναι αξιοποιήσιμα, απαιτείται η ακρίβεια και η βαθμονόμηση, καθώς και η κατηγοριοποίηση σε σχετικές “βιβλιοθήκες δεδομένων”. Η Workswell αναπτύσσει έτοιμες λύσεις, σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, για την ευκολότερη και αμεσότερη χρήση, χωρίς επιπλοκές και καθυστερήσεις.

Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας Συστημάτων Εγκαιρης Προειδοποίησης, Αναγνώρισης και Αντιμέτρων για την Αντιμετώπιση Απειλών ΣμηΕΑ (drones)

 

Με τη συνεχή εξάπλωση της χρήσης των ΣμηΕΑ απαιτείται ειδικά μελετημένος εξοπλισμός για την έγκαιρη προειδοποίηση λειτουργίας ΣμηΕΑ, αλλά και την εξακρίβωση ότι πρόκειται για πραγματική απειλή που στοχεύει εναντία στην προστατευόμενη υποδομή. Ταυτόχρονα, τα αντίμετρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά κάθε φορά και ευέλικτα ή και αυτόνομα στη χρήση. Τα συστήματα της DroneShield  ήδη χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και κυβερνήσεις παγκοσμίως.