Σχετικά με εμάς

Η EPOPSIS παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και εξειδικευμένη υποστήριξη, για την κάλυψη αναγκών, τόσο για αεροπορικές εργασίες με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – drones), όσο και για την επιτήρηση και προστασία anti-drone.

Αποστολή

Η υπεύθυνη διαχείριση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, για την ασφαλή, αποδοτική και αποτελεσματική εκτέλεση αεροπορικών εργασιών.

Η προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, ατόμων και οργανισμών, από κακόβουλη χρήση ΣμηΕΑ, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, συστημάτων και τακτικών.

Η παροχή αδιάλειπτων επιχειρήσεων και εξειδικευμένων προϊόντων, με συνεχή πελατοκεντρικό προσανατολισμό και εστίαση σε θέματα ποιότητας.

Αποτύπωμα

H EPOPSIS είναι η μόνη εταιρεία στη ΝΑ Ευρώπη που παρέχει ολοκληρωμένα προϊόντα, υπηρεσίες και υποστήριξη για επιχειρήσεις ΣμηΕΑ, αλλά και αντι-ΣμηΕΑ.  Η ομάδα της απαρτίζεται από εξειδικευμένους πιστοποιημένους πιλότους, μηχανικούς και διοίκηση, για την κάλυψη όλων των αναγκών, σε ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας αρχής.

Προτείνουμε ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και υποστήριξης στο πεδίο της φωτογραφίας, βιντεογραφίας, τοπογραφίας, μοντελοποίησης, επιθεώρησης, ασφάλειας και επιτήρησης, για ανάγκες τόσο εμπορικές, όσο και σε ό,τι αφορά την προστασία Ατόμων και Εγκαταστάσεων Υψηλής Οικονομικής Αξίας.

Συνεργάτες