ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRONE

droneservice

Η EPOPSIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα από ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRONE (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών).

 

Αυτές είναι:

 • εναέρια φωτογραφία/βιντεογραφία για εμπορικούς σκοπούς
 • επιθεώρηση βιομηχανιών/σκαφών
 • ανασκόπηση κατασκευαστικής προόδου
 • τοπογραφία/χαρτογράφηση
 • μοντελοποίηση
 • έρευνα και διάσωση
 • θερμογραφία
 • σχετικές με τα ανωτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Τα πεδιά δράσης μας είναι:

 • βιομηχανική παραγωγή
 • αγροτική ανάπτυξη
 • κτηματαγορά
 • κρατικές υποδομές
 • τουρισμός
 • αθλητισμός
 • ναυτιλία
 • συνέδρια
 • ασφάλεια

 

Οι ανάγκες για θερμογραφία καλύπτονται με τη χρήση ειδικά βαθμονομημένων καμερών της εταιρείας Workswell την οποία αντιπροσωπεύουμε σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Το ενδιαφέρον μας εκτείνεται στις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών μας.

 

Ανάλογα με το αντικείμενο, συνεργαζόμαστε στενά με έναν σημαντικό αριθμό ειδικών. Αυτοί είναι μηχανικοί, επιστήμονες, εκτιμητές/επιθεωρητές, γεωπόνοι και οι ειδικοί ήχου/εικόνας.

 

Στόχος μας είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και παρέχουμε στους πελάτες μας, όχι μια κατακερματισμένη παραγωγή, αλλά ένα εργαλείο ανάπτυξης.

 

Οι αποστολές σχεδιάζονται πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Οι χειριστές μας είναι ταυτόχρονα και χειριστές αεροσκαφών, με σημαντική γνώση επί αεροπορικών θεμάτων.

 

Συζητούμε ανάγκες με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, παρέχουμε διορατικότητα και εξειδίκευση και ολοκληρώνουμε αεροπορικές εργασίες, με αδιάκοπη λειτουργία. Δέσμευσή μας η παράδοση θετικών αποτελεσμάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ANTI-DRONE

antidrone

Μια ανεπιθύμητη διάσταση της ραγδαίας ανάπτυξης της αγοράς των drones (ΣμηΕΑ) είναι αυτή της διαρκώς αυξανόμενης χρήσης τους για ανήθικους σκοπούς.

 

Τα συμβάντα παγκοσμίως αφορούν:

 • παραβίαση της ιδιωτικότητας
 • βιομηχανική κατασκοπεία
 • αναγνώριση συστημάτων και διαδικασιών ασφαλείας
 • απειλή κατά κρίσιμων υποδομών και εθνικής ασφάλειας
 • εξαπόλυση επιθέσεων με βλήματα ελεύθερης πτώσης

 

Η απαίτηση για αποτελεσματικά και αποδοτικά αντίμετρα γίνεται επιτακτική.

 

Η EPOPSIS παρέχει υπηρεσίες anti-drone (αντι-ΣμηΕΑ) προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη. Η απειλή αναλύεται και διαμορφώνεται ένα σταθερό πλαίσιο αντιμετώπισης δυνητικών απειλών. Στη συνέχεια παρέχονται προσαρμοσμένες λύσεις προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών.

 

Με αυτές τις ενέργειες επιτυγχάνεται:

 • έγκαιρη προειδοποίηση λειτουργίας ΣμηΕΑ σε μεγάλη απόσταση
 • αναγνώριση πολλαπλών στόχων ΣμηΕΑ και καταγραφή
 • ειδοποίηση σχετικά με παραμέτρους πτήσης και στόχευσης
 • εξαπόλυση αντιμέτρων και εξουδετέρωσή τους
 • ανάκτηση εγκληματολογικών στοιχείων

 

Σε συνεργασία με τη DroneShield, την κορυφαία εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού κατά ΣμηΕΑ στον κόσμο, η EPOPSIS αξιοποιεί

 • συστήματα
 • τακτικές
 • πόρους

για τη διασφάλιση και παράδοση ζωνών αποκλεισμού πτήσης ΣμηΕΑ για ιδιωτικές, εμπορικές ή κυβερνητικές ανάγκες.

 

Η παράδοση Προϊόντων και Υπηρεσιών Αντι-ΣμηΕΑ εξαρτάται από περιορισμούς βάσει της κατά τόπους κείμενης νομοθεσίας. Η EPOPSIS είναι πάντα συμμορφούμενη προς όλες τις σχετικές διατάξεις του νόμου.