Κάμερα Υπέρυθρης Ακτινοβολίας SMARTIS

About This Project

SMARTIS Βιομηχανικής Χρήσης

Η κάμερα Workswell SMARTIS (Smart Thermal Imaging System) αποτελεί το πρώτο δείγμα μιας νέας κατηγορίας έξυπνων θερμικών καμερών. Πρόκειται για μια λύση «όλα σε ένα» με θερμική κάμερα, μονάδα ελέγχου, κάρτα Ι/Ο, καθώς και ενσωματωμένη διεπαφή TPC/IP και webserver, για την επικοινωνία με ανώτερο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου κάθε PLC.

SMARTIS Πυρασφάλειας

Η θερμική κάμερα Workswell SMARTIS έχει σχεδιαστεί για αυτοματισμό παραγωγής, μηχανική όραση, αλλά και για συνεχείς μετρήσεις θερμοκρασίας σε μετρολογικές ή ερευνητικές εφαρμογές. Η SMARTIS δύναται να ελέγχει αυτόνομα μικρές διεργασίες ή μέρη τους ή να αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου. Για αυτό το λόγο είναι εφοδιασμένη με μια διεπαφή TCP/IP (Ethernet 100Mb/sec, RJ-45) καθώς και με ψηφιακές εισόδους και μια αναλογική έξοδο (current loop 0-24 ma/12 V).

Category
WORKSWELL